top of page

SEO / SERP Optimalizace

a.jpg

01 / Chci být vidět ve vyhledávačích 

Anchor 1

SEO znamená optimalizaci pro vyhledávače, což je proces optimalizace webových stránek tak, aby získaly organický (neplacený) provoz ze stránky s výsledky vyhledávače (v ČR nejčastěji Google či Seznam). Jinými slovy, SEO zahrnuje provedení určitých změn v designu a obsahu webových stránek, díky nimž je váš web atraktivnější pro vyhledávač. Cílem optimalizace je, že vyhledávač zobrazí váš web jako nejlepší výsledek na stránce výsledků vyhledávače na daný dotaz zadaný uživatelem do vyhledávače.

 

Jak vyhledávač pracuje?

Vyhledávače chtějí svým uživatelům poskytovat co nejlepší služby. To znamená, že na stránkách výsledků vyhledávače (SERP) budou zobrazovány výsledky, které jsou nejen vysoce kvalitní, ale také relevantní pro to, co vyhledávač hledá. Na pořadí umístění webu (ranking) ve výsledcích vyhledávání má vliv mnoho tzv. pozitivních faktorů (Google jich udává v současné době přes 200).

Za tímto účelem má vyhledávač tzv. crawlers, tedy roboty, kteří mají za úkol neustále prohledávat internet a indexovat jednotlivé stránky. Optimalizace pro vyhledávače tedy spočívá v optimalizaci obsahu webových stránek tak, aby byl co nejlépe čitelný pro roboty, kteří mají elementární vliv na umístění ve výsledcích vyhledávání.

Čím kvalitněji zpracované SEO, tím lepší ranking a tím i vyšší pozice ve výsledcích vyhledávaní.

Základní schéma procesu nejlépe pochopíte na následujícím schématu:

 

Jak probíhá optimalizace?

Samotná SEO optimalizace pak probíhá v zásadě několika na sebe navazujících krocích, které lze stručně rozdělit na několik oblastí. Záleží také na tom, v jaké fázi se web nachází:

1. SEO na vznikajících www stránkách​

Pokud jsou nové webové stránky vytvářeny zodpovědně v souladu se SEO požadavky, do budoucna se stránky vyvarují spousty chyb, které by se musely následně složitě napravovat. Zároveň se tím zajistí rychlejší a správné indexování stránek ve vyhledávačích na relevantní dotazy, čímž se získá kvalitnější konverze.

SEO specialista kvalifikovaně poradí, jakou zvolit doménu a URL adresy, jakým způsobem stránky strukturovat, jak napsat atraktivní texty pro uživatele i vyhledávače (crawlers), jak používat hypertextové odkazy či čeho se naopak vyvarovat.

 

2. SEO optimalizace zavedeného webu

SEO optimalizace u již zavedených webových stránek je značně složitější. Nejprve je potřeba provést vstupní SEO analýzu, která určí, jaké chyby web obsahuje.

 

Jaké jsou základní SEO faktory?

1. On-page faktory

Faktory vztahující se přímo k dané webové stránce, zejména k jejímu kódu a obsahu, je tedy možné je SEO optimalizací přímo ovlivnit. Patří mezi ně zejména:

 • Umístění klíčových slov do metatagů (title, desription).

 • URL adresy. Ty by měly být snadno zapamatovatelné a obsahovat klíčová slova, nikoli shluky písmen a číslic.

 • Poloha klíčových slov, jejich počet (denzita a koherence) a umístění v nadpisech.

 • Množství, kvalita a unikátnost textů.

 • Provázanost textů na webu prostřednictvím hypertextových odkazů.

 • Validní zdrojový kód. Zdrojový kód by měl splňovat kritéria konsorcia W3C a jiné obecně uznávané standardy.

 

2. Off-page faktory

Narozdíl od on-page faktorů, jsou off-page faktory hůře ovlivnitelné a vyhledávače jim proto přikládají větší váhu. Avšak i s těmito faktory lze pracovat a optimalizovat je. Mezi nejdůležitější off-page faktory patří:

 • Počet zpětných odkazů (backlinks) vedoucích na stránku.

 • Kvalita (pagerank) zpětných odkazů a jejich relevance.

 

Toto byly základní principy SEO. Napsali jsme pro vás i článek shrnující polopaticky, jak SEO funguje. Zároveň zde shrnujeme SEO trendy v roce 2021.

SEO

(Search engine optimization) 

znamená „optimalizace pro vyhledávače“. Jedná se o proces získávání návštevnosti webu z bezplatných, tedy organických výsledků vyhledávání ve vyhledávačích.

SLOVNÍK

ZÁKLADNÍCH POJMŮ

SERP

(Search engine results page) 

je výraz používaný pro stránku výsledků zobrazenou internetovým vyhledávačem jako odpověd na dotaz zadaný uživatelem. 

jak_funguje_indexace_seo.jpg

S čím pomůžeme 

/ nabídka služeb

Anchor 3

Úspěšné SEO začíná u detailní analýzy stávajícího webu, ze které vychází následná SEO strategie. 

 • Hloubková analýza klíčových slov

 • Detailní analýza obsahových a technických nedostatků webu

 • Analýza zpětných odkazů

 • Analýza konkurence

 • Segmentace výsledků a příprava SEO strategie

 • Příprava implementačního plánu

 • Úprava struktury webu

 • Tvorba nových vstupních stránek pro hlavní, vedlejší i longtailová klíčová slova

 • Úprava a optimalizace obsahových částí webu

 • Revize a odstranění technických nedostatků

PŘEHLED NABÍZENÝCH SLUŽEB

 • Úprava interního prolinkování webu

 • Nasazení mikroformátů

 • Tvorba HTML tagů

 • Optimalizace snippetů

 • SEO pro související obrázky/galerie

 • Vybudování zpětných odkazů (backlinks)

 • Psaní unikátních textů (content writing)

 • Cílení návštěvnosti

 • Analýza návštěvnosti

 • Optimalizace konverzního poměru

 • Hledání příležitostí pro maximalizaci obchodních cílů webu

 • Reporting výsledků

Nabídka služeb pro klienta je vždy tvořena na míru. 

Ne všechny služby jsou pro konkrétního klienta relevantní.

 

Případové studie / reference

Anchor 2

Reference č.1 / zavedený web

Klient z oblasti poskytování služeb koncovým zákazníkům nás oslovil s nefunknčím webem. Po detailní SEO a performance analýze jsme se rozhodli postavit nové webové stránky a tím pádem přebudovat SEO tak, aby bylo funkční.

 

Nový web se spustil zkraje prosince 2018. Správně nastavené a optimalizované SEO mělo za výsledek navýšení počtu zobrazení z jednotek na tisíce denně (viz graf) během nekolika měsíců. Klient se potřebuje prezentovat svou tvorbou, tudíž je zde důležité i SEO pro obrázky, které má svá specifika.

Jednotlivé skoky v grafu reflektují skokovou indexaci crawlerem po průběžné SEO optimalizaci a práci s obsahem webu (rozšíření záběru pro relevantní dotazy). Tento skok byl způsobem zejména průběžnou optimalizací na základě dalších podpůrných anlýz, vysokou návštěvností zejména z reklamy na socálních sítích ale i PPC reklamy na Google a Seznam.cz, a v neposlední řadě i content writingem formou tematických článků / blogů.

 

levvel.cz_seo_reference (2).JPG
levvel.cz_seo_reference (1).JPG

Reference č.2 / nový web

Klient si sám vytvořil nové webové stránky. Pomocí technik na optimalizaci stránek pro vyhledávače za podpory zejména PPC reklamy na Google se nám ve velmi koncentrovaném odvětví podařilo relativně rychle zadinexovat stránky na relevantní dotazy. 

 

levvel_seo_optimalizace_reference_2.JPG
bottom of page