top of page

SEO / PPC / Behavior Analýzy

l.jpg

05 / Chci zanalyzovat výkon svých stránek nebo reklam 

Komplexní SEO analýza webu je klíčovým bodem pro zlepšení obchodních výsledků webové prezentace. Rozebere a popíše nejdůležitější nedostatky webu z hlediska SEO, navrhne způsob jejich opravení a nalezne způsob, jak zvýšit objem návštěvnosti a konverzí (poptávek, objednávek…).

Analýzy jsou nezbytným předpokladem pro správné vyhodnocení potřeby optimalizace. Může se jednat o analýzu klíčových slov pro správné nastavení PPC reklamy, dále o dílčí SEO analýzu, která vyhodnocuje vyhledatelnost ve vyhledávačích nebo i performance analýza, kde se zkoumá, jak potenciální zákazník funguje na webu, kam kliká, jaké jsou jeho rozhodovací procesy. 

Všechny tyto analýzy spolu jsou základem pro optimalizaci webu a reklamy, tedy v konečném důsledku zvyšují produktivitu webu. 

 

SEO analýza

​SEO analýza (někdy také označována jako SEO audit) je komplexní rozbor webových stránek z pohledu optimalizace pro vyhledávače. Jejím hlavním účelem je zpravidla zvýšení návštěvnosti a (obchodních) cílů webu z organické části vyhledávání.

Prostřednictvím SEO analýzy zjistíte, co je na webových stránkách špatně nebo ne zcela optimálně, a zároveň se dozvíte, jak dané nedostatky řešit. V SEO analýze najdete následující dílčí části:

 • analýzu technických nedostatků webu​

 • analýzu obsahových nedostatků webu​

 • analýzu zpětných odkazů

 • ​analýza klíčových slov

 • analýzu návštěvnosti

 • analýza příležitostí

 

Analýza klíčových slov /PPC Analýza

Analýza klíčových slov je základem online marketingu. Navrhuje nejefektivnější fráze vhodné pro web, reklamu, rozšíření obsahu a je základem informační architektury nebo obsahové strategie.

Na analýzu klíčových slov lze pohlížet podle konkrétních potřeb. Ať už na ni budeme nahlížet jako podklad pro SEO, nebo pro PPC kampaně, či obsahovou strategii a content writing, vždy se řídí základní strukturou:

 • Sběr dat 

 • Data mining 

 • Čištění dat 

 • Kategorizace

 • Tvorba výstupu

 

Bahaviorální analýza

Bahviorální nebo také perfromance analýza jsou rozborem chování zákazníka při nákupu produktu. Pomocí datové analytiky či vizuálních heatmap lze snadněji pochopit základní vzorce v rozhodování spotřebitele před koupí nebo nekoupí produktu.

Tato analýza odhalí nákupní kanály pro Váš daný produkt, vysvětlí odchylky či nedostatky implementace webových stránek. Častokrát se stane, že se uživatelé na Vašich stránkách chovají jinak, než jste zamýšleli, používají jiná tlačítka než jste doufali, rlzné elementy stránek chápou jinak atp. 

Pomocí této analýzy jsme tedy schopni Váš web optimalizovat tak, aby co nejvíce odrážel vzorce chování konvertujících zákazníků. 

 

Anchor 1

S čím pomůžeme 

/ nabídka služeb

Anchor 2

Celosvětově nejrozšířenější systém PPC reklamy je systém Google Ads (dříve AdWords). V České republice pak ještě systém Sklik od společnosti Seznam.

SEO Analýza

 

V rámci SEO analýzy provedeme následující analýzy, kontroly a mapping​​:

 • Současný stav webu z hlediska SEO

 • Vhodnost vstupních stránek pro jednotlivé klíčové fráze

 • Aktuální pozice vašich stránek ve vyhledávačích a poradíme vám konkrétní postupy, jak tyto pozice vylepšit

 • Hlavní silné stránky vašeho webu 

 • Cílovou skupinu, která je pro váš web klíčová

 • Optimalizace struktury domovské stránky. Velký důraz klademe na kontrolu správného interního prolinkování webu

 • Back-link portfolio, zda na web odkazuje dostatečný počet jiných kvalitních stránek

 • Back-link portfolio Vaší konkurence

 • Obsahové parametry webu

 • Správné a efektivní používání HTML tagů a nadpisy (zejména nadpis nejvyšší úrovně h1).

 • Obsah  stránek a jeho případné rozšíření

 • Technické parametry webu.

 • Relevantní vyhledávače správně indexují všechny vaše stránky

 • Přístupnost stránek pro roboty vyhledávačů 

 • Zakázané stránky pro vyhledávače (no-follow)

 • Nefunkční / nevhodné přesměrování 

 • Rychlost načítání stránek 

 • Řešení mobilního a lokálního SEO.

 • (Ne)používání zakázaných SEO technik.

PŘEHLED NABÍZENÝCH SLUŽEB

Analýza klíčových slov

 

Analýza klíčových slov pro PPC reklamy obsauje:

 • Nejvhodnější klíčové fráze pro optimalizaci, PPC kampaně a další marketingové kanály

 • Roztřízení frází do logických skupin

 • Přiřazení konkrétní vstupní stránky (landing page)

 • Relevantní klíčové fráze pro web, jejich varianty, synonyma

 • Analýza hledanosti, konkurenčnosti, relevance, důležitosti a pozice ve vyhledávačích

 • Související analýza potenciálu a příležitostí

Behaviorální analýza

 

Behaviorální / performance analýza obsauje:

 • Implementace trackovacích nástrojů na webové stránky

 • Nastavení sledovacích parametrů

 • Analýza posbíraných dat

 • Vytvoření behaviorálních heatmap

 • Souhrnný report

Nabídka služeb pro klienta je vždy tvořena na míru. 

Ne všechny služby jsou pro konkrétního klienta relevantní.

 

Ukázky / reference

Anchor 3
bottom of page